Startlistene foreligger i 2 varianter:

· Startlistene i Word-format inneholder alle påmeldte svømmere innenfor kvalifikasjonskrav sortert på øvelse, klasse og tid.
Svømmere som ikke har kommet med pga heatbegrensning står under reserver, og vil automatisk rykke opp ved strykninger. Der
hvor det er like tider er det benyttet loddtrekning for å avgjøre rangeringen.

·  Startlistene i søkbar form inneholder kun de svømmerne som som til enhver tid er klare for stevnet etter heatbegrensning og
strykninger. Denne listen er sortert på øvelse og tid.

Alle klubber vil få mail i løpet av fredag 27. oktober med bekreftelse og oversikt over hvem som har kommet med, samt en oversikt
over klubbens samlede startkontingent.

Vi oppfordrer alle klubber med strykninger om å meddele disse så snart de er kjent. Dette vil gi muligheten for neste reserve til å
kunne delta på øvelsen. Strykninger kan meddeles på mailadressen nordsjo@medley.no, men etter onsdag 8. november bes det
om at disse også meddeles John Erlend Christiansen på telefon 90 97 37 09. Reserver som ikke er aktuelle for stevnet bes også
strøket så fort dette er kjent.

I øvelser og klasser hvor det ikke er fulle heat er det mulig å etteranmelde seg mot dobbel startkontingent.

Startlister i wordformat
Startlister i søkbar form
Livetiming
rogaland
Nordsjøstevnet 2006
Startlister
Startlistene er oppdatert 09.11.2006 kl 09.47