Livetiming
IL Varg
SK Speed
Norges Svømmeforbund
Om stevneoppsettet til NM Langbane 2004
Norgersmesterskapet i svømming langbane(50m) er et kombinert mesterskap for senior, junior

og funksjonshemmede. Dette gjør at stevnet arrangeres på en litt spesiell måte.

Hver dag kl 09.00 starter formiddagssekvensen, og hver kveld kl 17.00 starter finalesekvensen.

formiddagen kåres norgesmesterne for junior, samt for funksjonshemmede i 100m, 200m og
400m øvelsene. Formidagssekvensen er også forsøk til finalene i seniormesterskapet, og 50m
øvelsene for funksjonshemmede. Alle deltakere som er født 1990 eller tidligere kan kvalifisere seg til

seniorfinalene.

I tillegg til dette er det noen øvelser som blir betegnet som direkte finaler. Dette er øvelser hvor det
ikke arrangeres forsøk i seniormesterskapet, og gjelder for 400m medley, 800m fri og 1500m fri. I
disse øvelsene svømmes alle heatene bortsett fra det siste formiddagen. Det siste heatet blir
svømt i finalesekvensen og det er først når dette heatet er ferdig at både norgesmester for junior og

senior blir kåret.

For stafettene arrangeres øvelsene for junior formiddagen og alle heatene for senior

ettermiddagen. Stafettene blir altså arrangert som direkte finaler.

I formiddagessekvensen vil det være slik at innenfor hver øvelse svømmer de funksjonshemmede
utøverne først, deretter seniorsvømmerne, og til slutt juniorsvømmerne. ettermiddagen vil det

innenfor hver av 50m-øvelsene arrangeres HC-finale før seniorfinalen.

Klassen for funksjonshemmede konkurrerer etter "Australsk modell". Dette er en form for
konkurranse som gjør at alle funksjonshemmede konkurrerer mot hverandre uavhengig av hvilket
handicap de har. HC-svømmerne blir klassifisert i forskjellige klasser utfra funksjonshemming.
Disse klassene har betegnelse fra S1 til S15 i fri, rygg og butterflyøvelsene, SB1-SB15 i
brystøvelsene og SM1-SM15 i medleyøvelsene. Tiden som blir oppnådd blir sammenlignet mot
verdensrekorden i de respektives klasse. Den som i prosent er nærmest verdensrekorden i sin
klasse er vinneren.